12 martie 2013

SUBIECTE BAC GEOGRAFIEPentru Italia, precizaţi:

1. aşezarea geografică: în sudul Europei, în peninsula Italică
2. trei unităţi de relief: M-ții Apenini, M-ții Alpi, Câmpia Padului
3. un tip de climat: mediteranean
4. două insule care aparţin acestui stat: Sicilia, Sardinia
5. trei ramuri industriale: ind. constructoare de mașini, ind.alimentară, ind. materialelor de construcție

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief: Câmpia Londrei, M-ții Scoției
2. un râu sau fluviu: Tamisa
3. două resurse ale subsolului: cărbuni, petrol
4. două oraşe mari, altele decât capitala: Liverpool, Manchester
5. trei ramuri industriale: ind.textilă, ind. energiei electrice, ind. chimică și petrochimică

Pentru Spania, precizaţi:

1. peninsula în care este situat statul: Iberică
2. două unităţi montane: M-ții Pirinei, Cordiliera Betică
3. două tipuri de climă: temperat-oceanică în N, mediteraneană în E și S
4. trei oraşe mari, altele decât capitala: Barcelona, Valencia, Sevilla
5. două regiuni turistice: Costa Brava, Costa del Sol, Capitala

Pentru Franţa, precizaţi:

1. aşezarea geografică;
2. o insulă care aparţine acestui stat;
3. două caracteristici ale reliefului;
4. două caracteristici ale climei;
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
6. o regiune turistică.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două caracteristici ale climatului;
2. un râu sau fluviu;
3. două oraşe-port;
4. două insule care aparţin acestui stat;
5. trei tipuri de turism practicate în acest stat.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi majore de relief;
3. trei resurse de subsol;
4. două oraşe-port maritime;
5. o regiune turistică.

Pentru Spania, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi de relief;
4. două tipuri de climă;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei.


Pentru Austria, precizaţi:

1. două state vecine, memebre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. un râu sau fluviu;
5. o resursă naturală;
6. două oraşe.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă;
3. o insulă care aparţine acestui stat;
4. două resurse de subsol;
5. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;


Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief;
2. două resurse de subsol;
3. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus;
4. un tip de climă;
5. două oraşe-port maritime;


Pentru Germania, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. doua resurse de subsol;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. un oraş-port;
6. o mare la care are ieşire.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă specific acestui stat;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare.


Pentru Germania, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. cele două mări la care are ieşire, în nord, acest stat;
3. două râuri sau fluvii;
4. oraşul-capitală;
5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).

Pentru Italia, precizaţi:

1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două resurse naturale;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două state enclave aflate pe teritoriul acestui stat.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. o regiune turistică;
6. două resurse de subsol.

Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe;

Pentru Spania, precizaţi:

1. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi montane;
4. un tip de climă;
5. două oraşe, altele decât capitala;
6. două regiuni turistice.

Pentru Germania, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus;
5. un oraş-port fluvial;
6. un oraş-port maritim.

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. un tip de climă;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două resurse de subsol;
6. o regiune turistică.


Pentru Spania, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. o resursă naturală;
3. trei oraşe, altele decât capitala;
4. două regiuni turistice;
5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

Pentru Serbia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe;
5. un stat vecin, membru al UE;
6. două resurse naturale.

Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. un râu sau fluviu;
4. două oraşe-port;
5. două resurse naturale
6. marea la care are ieşire;
7. o cultură agricolă tradiţională.


Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. doi afluenţi ai Tisei;
4. un lac natural;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe, altele decât capitala.

Pentru Germania, precizaţi:

1. două mări la care are ieşire;
2. două râuri sau fluvii;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus.
5. două oraşe porturi;


Pentru Ucraina, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două resurse de subsol cu rezerve importante;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei;


Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. fluviul care traversează capitala;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus;
5. două oraşe, altele decât capitala.


Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief;
2. numele fluviului care străbate capitala;
3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică;
4. două oraşe-port maritime;
5. două obiective turistice din Paris;

Pentru Grecia, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee;
2. o unitate de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. o formaţiune vegetală specifică;
5. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă;
6. două oraşe-port.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. fluviul care străbate capitala;
3. două caracteristici climatice;
4. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare);
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două unităţi montane şi o unitate de câmpie;
2. două tipuri de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două regiuni istorice;
4. un tip de climă;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;

Pentru Italia, precizaţi:

1. trei ţări vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă;
3. doi vulcani;
4. două râuri sau fluvii;
5. două culturi agricole cu specific mediteranean


Pentru Italia, precizaţi:

1. o unitate de câmpie şi doi vulcani;
2. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare;
3. două oraşe din nordul ţării;
4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei;
5. o cultură agricolă cu specific mediteranean;
6. o insulă care aparţine acestui stat.

Pentru Germania, precizaţi:

1. trei resurse de subsol;
2. două ramuri industriale foarte dezvoltate;
3. două regiuni industriale;
4. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu;
5. un oraş-port la Marea Nordului.

Pentru Serbia, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. o resursă naturală;
4. tipul de climă;
5. două zone de vegetaţie;
6. un râu sau fluviu;
7. un oraş.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două oraşe cu o populaţie de peste 1.000.000 locuitori;
3. un tip de climă;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două culturi agricole cu specific mediteranean


Pentru Franţa, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. două artere fluviale navigabile;
3. cea mai mare aglomeraţie urbană;
4. un oraş-port la Marea Mediterană;
5. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării;
6. o regiune turistică importantă.


Pentru Grecia, precizaţi:

1. tipul de climă specific;
2. cea mai mare aglomeraţie urbană;
3. două oraşe-port;
4. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate;
5. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

Pentru Spania, precizaţi:

1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat: Iberică
2. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat, ce desparte Europa de Africa: Gibraltar
3. două tipuri de climă: mediteraneană, temperat-oceanică
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei: Barcelona, Valencia, Murcia, Cadiz
5. trei produse agricole cu specific mediteranean: citrice, măslin, viţă de vie

Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. marea la care are iesire acest stat;
3. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord;
4. o unitate montană;
5. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial;
6. anul în care a fost acceptată în UE;
7. două resurse naturale.

Pentru Ungaria, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. tipul de climă;
3. treapta de relief dominantă;
4. o zonă de vegetaţie specifică;
5. două oraşe;
6. două regiuni turistice.


Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief: Munții Grampian, M-ții Scoției de Sud
2. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior: M-ții Grampian-formați pe structuri caledonice, altit. max.-1343 m în vf. Ben Nevis; M-ții Scoției de Sud-altitudini reduse 600-800 m, formați pe structuri caledonice.
3. două resurse ale subsolului: gaze naturale, petrol
4. fluviul care traversează capitala: Tamisa
5. trei oraşe mari, altele decât capitala: Birmingham, Glasgow, Leeds.

Reacții:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare