Se afișează postările cu eticheta bac 2012. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta bac 2012. Afișați toate postările

11 iulie 2012

Varianta nr.1 extrasă la BAC 201211 martie 2012

PROGRAMA DE BAC PENTRU GEOGRAFIE-2012


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA GEOGRAFIE


 CONŢINUTURI
Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană (clasa a XII-a)
A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spaţiul românesc şi spaţiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră
- învelişul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de oraşe al Europei
- activităţile economice – caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu înconjurător şi peisaje
5. Regiuni geografice în Europa şi în România:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România
- studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii
6. Ţările vecine României

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene
3. Statele Uniunii Europene:
- privire generală şi sintetică
- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria
4. România ca parte a Uniunii Europene:
- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană
- România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi
culturale
5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane
3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane
4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană
5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii

Calendarul examenului de Bacalaureat


Anexa la ordinul MECTS nr. 5218/29.08.2011, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012

CALENDARUL
 examenului de bacalaureat – 2012

Sesiunea iunie-iulie 2012

28 – 30 mai 2012-    Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012-  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 - 13 iunie 2012-  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
13 - 15 iunie 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 – 22 iunie 2012 -Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 - 27 iunie 2012- Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
2 iulie 2012 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
3 iulie 2012 -Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
4 iulie 2012 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
6 iulie 2012 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
8 iulie 2012 - Afişarea rezultatelor
9 iulie 2012 - Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)
10 -12 iulie 2012 - Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2012 - Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2012

16 – 20 iulie 2012 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
20-21 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
20-22 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 -22 august 2012 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
23 - 24 august 2012 -Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 august 2012 - Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
28 august 2012 -Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
29 august 2012 -Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
31 august 2012 -Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
2 septembrie 2012  -Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
3-4 septembrie 2012 - Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2012 -Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Postări populare