Se afișează postările cu eticheta subiecte bac geografie 2014. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta subiecte bac geografie 2014. Afișați toate postările

4 iulie 2014

Bacalaureat Geografie, Iulie 2014 - subiect și baremSub.I.
D. Trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E(Irlanda) şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J (Italia):
1. Irlanda are un climat temperat-oceanic, pe când Italia are un climat mediteranean;
2. În Irlanda acționează mase de aer oceanic, în timp ce în Italia acționează mase de aer tropical;
3. În Irlanda bat vânturi de vest, iar în Italia bat: sirocco și bora.
4. Irlanda este traversată de izoterma de 8°C, iar Italia este traversată de izoterma de 10°C

E.  Două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al statului marcat, pe hartă, cu
litera G (Republica Moldova):
1. Predominarea reliefului de câmpie și podiș, favorabil practicării agriculturii;
2. Climatul temperat-continental, cu influențe est-europene, favorizează practicarea agriculturii pe spații largi.
3. Solurile fertile, din clasa molisoluri (cernoziomuri), contribuie, de asemenea, la creșterea potențialului agricol  al acestei țări.

Sub.II.
D. Trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A (Carpații Curburii) şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E (Subcarpații Moldovei):
1. Carpații Curburii au altitudini mai mari (altitudinea maximă -1954 m, în M-ții Ciucaș ), decât Subcarpații Moldovei (altitudinea maximă - 911m, Culmea Pleșului);
2. Subcarpații Moldovei sunt formați dintr-un singur șir de depresiuni și dealuri, în timp ce Carpații Curburii sunt formați din culmi muntoase prelungi , masive de altitudine joasă (clăbucete) și depresiuni , între care Depresiunea Brașov (cea mai mare depresiune intracarpatică din țară).
3.În Carpații Curburii este prezent relieful carstic, pe calcare  și conglomerate în Munții Bârsei (chei, sohodoluri, mai rar peșteri), sfinx și tigăi (relief rezidual) în Munții Ciucaș ; pe când în Subcarpații Moldovei nu este întâlnit acest tip de relief.
4. Crapații Curburii reprezintă o unitate montană, în timp ce Subcarpații Moldovei reprezintă o unitate deluroasă.

E.  Două cauze care explică densitatea redusă a populației din Munții Carpați:
1. Relieful accidentat a reprezentat un factor mai puțin favorabil amplasării așezărilor umane și dezvoltării activităților economice (cu excepția depresiunilor și văilor largi).
2. Climatul montan, cu temperaturi scăzute și vânturi puternice, reprezintă un factor de restricitvitate în localizarea populației.
3. Solurile slab dezvoltate și cu un grad redus de fertilitate, nu permit practicarea agriculturii, ceea ce se reflectă în gradul redus de populare a spațiului carpatic.

Sub.III.
D. 2.  O cauză a valorii scăzute a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în România:
România are o economie în tranziție spre economia de piață, ce se reflectă în nivelul scăzut de trai. De asemenea, nivelul scăzut al economiei rezidă din faptul că România se confruntă cu o restructurare a industriei, cu o infrastructură de transport slab dezvoltată, dar și cu o balanță comercială deficitară, în care importurile depășesc exporturile.

3. O cauză a valorii ridicate a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor în Suedia:
Suedia este o țară cu o economie foarte dezvoltată, bazată pe servicii, agricultură specializată pe creșterea animalelor, industrie performantă (în special industria constructoare de mașini care asigură 50% din exporturile țării),o importantă flotă comercială maritimă, infrastructură de transport foarte dezvoltată. Această econimie determină un nivel foarte ridicat de trai pentru populație.

E. 1. Un avantaj şi un dezavantaj al utilizării combustibililor fosili (cărbuni, petrol, gaze
naturale) pentru obţinerea energiei electrice.Energia electrică este obținută prin utilizarea combustibililor fosili, în termocentrale.
Avantaje:  Aceste termocentrale se construiesc repede,construcția lor nu solicită investiții mari, funcționează fără întrerupere, indiferent de anotimp.
Dezavantaje: sunt foarte poluante; folosesc surse epuizabile de energie. 

Postări populare