12 martie 2013

SUBIECTE BAC GEOGRAFIEPentru Italia, precizaţi:

1. aşezarea geografică: în sudul Europei, în peninsula Italică
2. trei unităţi de relief: M-ții Apenini, M-ții Alpi, Câmpia Padului
3. un tip de climat: mediteranean
4. două insule care aparţin acestui stat: Sicilia, Sardinia
5. trei ramuri industriale: ind. constructoare de mașini, ind.alimentară, ind. materialelor de construcție

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief: Câmpia Londrei, M-ții Scoției
2. un râu sau fluviu: Tamisa
3. două resurse ale subsolului: cărbuni, petrol
4. două oraşe mari, altele decât capitala: Liverpool, Manchester
5. trei ramuri industriale: ind.textilă, ind. energiei electrice, ind. chimică și petrochimică

Pentru Spania, precizaţi:

1. peninsula în care este situat statul: Iberică
2. două unităţi montane: M-ții Pirinei, Cordiliera Betică
3. două tipuri de climă: temperat-oceanică în N, mediteraneană în E și S
4. trei oraşe mari, altele decât capitala: Barcelona, Valencia, Sevilla
5. două regiuni turistice: Costa Brava, Costa del Sol, Capitala

Pentru Franţa, precizaţi:

1. aşezarea geografică;
2. o insulă care aparţine acestui stat;
3. două caracteristici ale reliefului;
4. două caracteristici ale climei;
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
6. o regiune turistică.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două caracteristici ale climatului;
2. un râu sau fluviu;
3. două oraşe-port;
4. două insule care aparţin acestui stat;
5. trei tipuri de turism practicate în acest stat.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi majore de relief;
3. trei resurse de subsol;
4. două oraşe-port maritime;
5. o regiune turistică.

Pentru Spania, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi de relief;
4. două tipuri de climă;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei.


Pentru Austria, precizaţi:

1. două state vecine, memebre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. un râu sau fluviu;
5. o resursă naturală;
6. două oraşe.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii de relief cu altitudinea maximă;
3. o insulă care aparţine acestui stat;
4. două resurse de subsol;
5. două râuri sau fluvii care se varsă în Oceanul Atlantic;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;


Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief;
2. două resurse de subsol;
3. două ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai sus;
4. un tip de climă;
5. două oraşe-port maritime;


Pentru Germania, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. doua resurse de subsol;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. un oraş-port;
6. o mare la care are ieşire.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă specific acestui stat;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două ramuri tradiţionale ale industriei alimentare.


Pentru Germania, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. cele două mări la care are ieşire, în nord, acest stat;
3. două râuri sau fluvii;
4. oraşul-capitală;
5. două ramuri industriale (cu excepţia industriei alimentare).

Pentru Italia, precizaţi:

1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două resurse naturale;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două state enclave aflate pe teritoriul acestui stat.

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. o regiune turistică;
6. două resurse de subsol.

Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe;

Pentru Spania, precizaţi:

1. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi montane;
4. un tip de climă;
5. două oraşe, altele decât capitala;
6. două regiuni turistice.

Pentru Germania, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus;
5. un oraş-port fluvial;
6. un oraş-port maritim.

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. un tip de climă;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două resurse de subsol;
6. o regiune turistică.


Pentru Spania, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. o resursă naturală;
3. trei oraşe, altele decât capitala;
4. două regiuni turistice;
5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

Pentru Serbia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe;
5. un stat vecin, membru al UE;
6. două resurse naturale.

Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. un râu sau fluviu;
4. două oraşe-port;
5. două resurse naturale
6. marea la care are ieşire;
7. o cultură agricolă tradiţională.


Pentru Ungaria, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. doi afluenţi ai Tisei;
4. un lac natural;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe, altele decât capitala.

Pentru Germania, precizaţi:

1. două mări la care are ieşire;
2. două râuri sau fluvii;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus.
5. două oraşe porturi;


Pentru Ucraina, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două resurse de subsol cu rezerve importante;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei;


Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. fluviul care traversează capitala;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus;
5. două oraşe, altele decât capitala.


Pentru Franţa, precizaţi:

1. trei unităţi de relief;
2. numele fluviului care străbate capitala;
3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică;
4. două oraşe-port maritime;
5. două obiective turistice din Paris;

Pentru Grecia, precizaţi:

1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee;
2. o unitate de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. o formaţiune vegetală specifică;
5. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă;
6. două oraşe-port.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. fluviul care străbate capitala;
3. două caracteristici climatice;
4. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare);
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;

Pentru Franţa, precizaţi:

1. două unităţi montane şi o unitate de câmpie;
2. două tipuri de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei
Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două regiuni istorice;
4. un tip de climă;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;

Pentru Italia, precizaţi:

1. trei ţări vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă;
3. doi vulcani;
4. două râuri sau fluvii;
5. două culturi agricole cu specific mediteranean


Pentru Italia, precizaţi:

1. o unitate de câmpie şi doi vulcani;
2. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare;
3. două oraşe din nordul ţării;
4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei;
5. o cultură agricolă cu specific mediteranean;
6. o insulă care aparţine acestui stat.

Pentru Germania, precizaţi:

1. trei resurse de subsol;
2. două ramuri industriale foarte dezvoltate;
3. două regiuni industriale;
4. un fluviu navigabil şi un oraş-port traversat de acest fluviu;
5. un oraş-port la Marea Nordului.

Pentru Serbia, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. o resursă naturală;
4. tipul de climă;
5. două zone de vegetaţie;
6. un râu sau fluviu;
7. un oraş.

Pentru Italia, precizaţi:

1. două unităţi de relief;
2. două oraşe cu o populaţie de peste 1.000.000 locuitori;
3. un tip de climă;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu din acest tip;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două culturi agricole cu specific mediteranean


Pentru Franţa, precizaţi:

1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. două artere fluviale navigabile;
3. cea mai mare aglomeraţie urbană;
4. un oraş-port la Marea Mediterană;
5. două ramuri industriale cu pondere ridicată în economia ţării;
6. o regiune turistică importantă.


Pentru Grecia, precizaţi:

1. tipul de climă specific;
2. cea mai mare aglomeraţie urbană;
3. două oraşe-port;
4. trei tipuri de culturi agricole ce ocupă suprafeţe însemnate;
5. trei insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

Pentru Spania, precizaţi:

1. denumirea peninsulei ocupate de acest stat: Iberică
2. denumirea strâmtorii situată în sudul acestui stat, ce desparte Europa de Africa: Gibraltar
3. două tipuri de climă: mediteraneană, temperat-oceanică
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei: Barcelona, Valencia, Murcia, Cadiz
5. trei produse agricole cu specific mediteranean: citrice, măslin, viţă de vie

Pentru Bulgaria, precizaţi:

1. două state vecine, membre ale UE;
2. marea la care are iesire acest stat;
3. fluviul care delimitează acest stat în partea de nord;
4. o unitate montană;
5. oraşul-capitală şi un oraş-port fluvial;
6. anul în care a fost acceptată în UE;
7. două resurse naturale.

Pentru Ungaria, precizaţi:

1. trei state vecine, membre ale UE;
2. tipul de climă;
3. treapta de relief dominantă;
4. o zonă de vegetaţie specifică;
5. două oraşe;
6. două regiuni turistice.


Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:

1. două unităţi de relief: Munții Grampian, M-ții Scoției de Sud
2. câte o caracteristică pentru fiecare unitate de relief menţionată anterior: M-ții Grampian-formați pe structuri caledonice, altit. max.-1343 m în vf. Ben Nevis; M-ții Scoției de Sud-altitudini reduse 600-800 m, formați pe structuri caledonice.
3. două resurse ale subsolului: gaze naturale, petrol
4. fluviul care traversează capitala: Tamisa
5. trei oraşe mari, altele decât capitala: Birmingham, Glasgow, Leeds.

Reacții:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Postări populare

Etichete

bac variante geografie catastrofe ȘTIAȚI CĂ...... Motivațional bac 2013 subiecte olimpiada 2012 Sinteze bac vizitati romania Olimpiade bac 2014 hazarde oceanografice turism romania Fișe de lucru bac 2012 romania frumoasa Africa Lecții MEDIU ÎNCONJURĂTOR Turism geografie bac hazarde geomorfologice japonia 2011 olimpiada 2013 olimpiada geografie pesteri din romania rezolvari variante sinteze statele lumii subiecte bac geografie 2014 variante 2013 Amuzament Apele Europei Colinde Comenius El Nino Hărți James Cook Nichita Stanescu Noua Zeelanda Poezii Poezii geografice Religie URBANIZARE aptitudini atmosfera bac 2018 biserici si manastiri din dambovita caleidoscop calendar bac calendar bac 2012 calendar bac 2013 cariera cascade chestionare clima romaniei comportament in caz de cutremur continente defasurare bac 2014 deplasari pe versanți desertul sahara epuizarea resurselor de apa fiorduri foamete fusuri orare granite naturale harta politica harti hazarde climatice hazarde endogene hazarde naturale ianuarie indonezia 2004 informatii despre cariera interese jocuri geografie latitudine longitudine manastirea cozia medii desertice meridiane paralele perle geografice programa concurs programa geografie 2012 protectia mediului rezolvări subiecte gepgrafie bac riscuri saracie simulare bac 2013 simulare bac 2014 simulare bac 2016 statele Americane statele Asiei statele Europei statele africane stiati ca ... subiecte bac geografie 2015 subiecte bac geografie 2018 subiecte olimpiada 2014 tari transfagarasan transporturile europei turism pe glob turism urban