Se afișează postările cu eticheta geografie bac. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta geografie bac. Afișați toate postările

3 iulie 2015

10 mai 2012

VARIANTE DE SUBIECTE pentru BAC

V21.

SUBIECTUL I.

D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A(Spania) şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera F(Grecia).
E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei pe teritoriul statului,
marcat pe hartă, cu litera D (Suedia).

SUBIECTUL II.

D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E(Carpatii Curburii) şi relieful unităţii marcate cu litera H (Muntii Apuseni).
E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Câmpia Transilvaniei nu este o unitate de câmpie“.

SUBIECTUL III.

C. Pentru Italia, precizaţi:
1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două resurse naturale;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două state enclave aflate pe teritoriul acestui stat.
D. Precizaţi:
1. diferenţa dintre debitul maxim lunar şi debitul minim lunar înregistrate la staţia hidrologică Regensburg.
2. două cauze care să explice creşterea debitului Dunării în lunile de primăvară la Olteniţa.
E. Se dă următorul tabel:

Statul
Suprafaţa (km2)   
Populaţia (nr.loc)

Finlanda            
338 145            
5 231 372

Ungaria
93 030               
9 981 3341. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat.
2. Precizaţi un factor care determină diferenţa de densitate a populaţiei dintre cele două state.


V 22.  

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Peninsulei Scandinave şi relieful
Peninsulei Iberice.
E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a precipitaţiilor medii anuale în
Europa.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A(Podisul Barladului) şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu H(Grupa Retezat-Godeanu).
E. Precizaţi:
1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;
2. o cauză a creşterii populaţiei rurale, după 1990, în România.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. un tip de climă;
4. două oraşe, cu excepţia capitalei;
5. o regiune turistică;
6. două resurse de subsol.

D. 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei, ştiind că suprafaţa este de 10,4 mil. km2 şi
numărul locuitorilor de 726 mil.loc (2004);
2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a populaţiei pe continentul european.
E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. O situaţie
similară este şi în România. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.

V 23.  

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare, între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei
Balcanice.
E. Precizaţi doi factori care explică diversitatea vegetaţiei în statul marcat, pe hartă, cu litera H(Franta).

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
C(Campia Timisului) şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D(Gruupele Parang si Retezat Godeanu).
E. Precizaţi:
1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafeţe extinse a viţei de vie în Subcarpaţii Curburii;
2. un factor care determină densitatea mare a populaţiei în judeţul Prahova.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Ungaria, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. un râu sau un fluviu;
4. un tip genetic de lac şi un exemplu;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe;

D. Comparaţi cadrul natural al Austriei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.
E. Precizaţi două argumente care să explice valoarea negativă a bilanţului migratoriu din ţările
Europei de Est şi Sud-E

V 24

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B(Belgia) şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera J(Italia).
E. 1. Precizaţi două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.
2. Notaţi două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera C(Podisul Dobrogei de sud) şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera H (Podisul Mehedinti).
E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine avantajele economice conferite de vecinătatea ţării
noastre cu Marea Neagră.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Spania, precizaţi:
1. o insulă sau arhipelag care aparţine acestui stat;
2. două state vecine, membre ale UE;
3. două unităţi montane;
4. un tip de climă;
5. două oraşe, altele decât capitala;
6. două regiuni turistice.

D. Comparaţi cadrul natural al Greciei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
E. Pe litoralul sudic al Peninsulei Crimeea, temperatura medie a lunii ianuarie este de 2 - 4ºC.
Precizaţi tipul de climă şi o cauză care influenţează clima din această regiune.

V 25. 

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Carpaţi.
E. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe
teritoriul Europei.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A(Grupa Bucegi) şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera E (Muntii Poiana Rusca).
E. Prezentaţi două argumente care ilustrează rolul Munţilor Carpaţi în clima României.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Germania, precizaţi:
1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale dezvoltate pe baza resurselor menţionate mai sus;
5. un oraş-port fluvial;
6. un oraş-port maritim.

D. Tabelul de mai jos redă structura producţiei de energie electrică (%) în România şi alte state ale
UE, la nivelul anului 2006.
Statul
Energie
nucleară
(%)
Hidroenergie
(%)
Cărbune
(%)
Gaze
naturale
(%)
Petrol
(%)
Energie
alternativă
(%)
România
9
30
40
15
5
1
Franţa
40
2
6
13
35
4
Germania
13
1
24
21
40
1

Precizaţi:
1. combustibilul fosil pe care România îl foloseşte mai puţin, comparativ cu celelalte două state din tabel;
2. două surse de energie pe care Germania le valorifică mai mult, comparativ cu celelalte două state din tabel;
3. o cauză care explică ponderea ridicată a energie nucleare în Franţa.

E. Modificarea în ritm alert şi continuu a mediului temperat-continental include şi accelerarea
proceselor de degradare a terenurilor. Precizaţi două cauze care generează acest proces.

V 26. 

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Italice.
E. Prezentaţi două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei din
statele Europei Vestice.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
F(Campia Olteniei) şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera G(Podisul Dobrogei de sud).
E. Prezentaţi:
1. o cauză prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în România.
2. o cauză prin care să explicaţi “mozaicul petrografic” al Munţilor Apuseni.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. un tip de climă;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei;
5. două resurse de subsol;
6. o regiune turistică.

D. În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România.

Anul
Natalitate
Mortalitate
1956
24,2 ‰
9,9 ‰
1977
19,6 ‰
9,6 ‰
1998
10,5 ‰
12,0 ‰
2004
10,0 ‰
11,9 ‰

Calculaţi:
1. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956;
2. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 2004;
3. un factor care a determinat creşterea mortalităţii în ţara noastră.

E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia inegală a infrastructurii de transport în Europa
Centrală.

V 27.

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi.
E. Prezentaţi două consecinţe ale sporului natural redus din Europa.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D(M-tii Apuseni) şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H (Gr.N a Carp.Orientali).
E. Prezentaţi:
1. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai ţării noastre, după 1990.
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpaţi.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Spania, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. o resursă naturală;
3. trei oraşe, altele decât capitala;
4. două regiuni turistice;
5. două insule sau arhipelaguri care aparţin acestui stat.

D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Republicii Moldova, precizând trei deosebiri.
E. Precizaţi două cauze ale natalităţii reduse din ţările Europei de Est şi Sud-Est.

V 28.  

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice.
E. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România, Ucraina,
Republica Moldova etc.

SUBIECTUL II.


D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D(Subcarpatii Moldovei) şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E (Subcarp. Getici)
E. Prezentaţi:
1. un argument pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internaţional al Europei.
2. un factor care a determinat amplasarea unor rafinării în Câmpia Română.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Serbia, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două oraşe;
5. un stat vecin, membru al UE;
6. două resurse naturale.

D. Tabelul de mai jos prezintă suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.

Țara
Suprafața (km2)
Populația (nr.loc.)
Bulgaria
110 910
7 385 367
Malta
316
400 214
Suedia
449 964
9 016 596

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei în Bulgaria şi Malta;
2. Precizaţi două cauze care explică densitatea redusă a populaţiei din Suedia.

E. Precizaţi patru tipuri de turism practicate în Spania.

V 29. 

SUBIECTUL I.


D. Precizaţi trei asemănări între clima Peninsulei Italice şi clima Peninsulei Iberice.

E. Prezentaţi două cauze care determină valorile mari ale densităţii populaţiei de-a lungul râului
Rhin, în cursul mijlociu şi cursul inferior.

SUBIECTUL II.

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E (Subcarp. Getici) şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera C(Pod. Dobrogei).
E. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română.

SUBIECTUL III.


C. Pentru Bulgaria, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. un tip de climă;
3. un râu sau fluviu;
4. două oraşe-port;
5. două resurse naturale
6. marea la care are ieşire;
7. o cultură agricolă tradiţională.
D. Comparaţi cadrul natural al Franţei cu cel al Ucrainei, precizând trei deosebiri.
E. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8,70C iar la Varna (Bulgaria) este de
11,30C. Precizaţi două cauze care determină diferenţa de temperatură înregistrată la cele două
staţii meteorologice

V 30. 

SUBIECTUL I.

D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave.
E. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi
Peninsula Iberică.

SUBIECTUL II.

D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera D(Subcarp. Curburii) şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F(Campia Olteniei).
E. Prezentaţi:
1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.
2. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi.

SUBIECTUL III.

C. Pentru Ungaria, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. două caracteristici climatice;
3. doi afluenţi ai Tisei;
4. un lac natural;
5. o zonă de vegetaţie;
6. două oraşe, altele decât capitala.

E. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie pe plan european.V 31
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă cu litera E (Portugalia) şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera H (Belarus).
E. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul
Italiei.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A (Grupa Centrală a Carpaților Orientali) şi relieful unităţii marcate cu litera C (Munții Poiana Ruscă).
E. Prezentaţi:
1. un argument care să ilustreze importanţa economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră
pentru România;
2. un factor care a favorizat dezvoltarea unor centre ale industriei chimice în Depresiunea
Colinară a Transilvaniei.
SUBIECTUL III
C. Pentru Germania, precizaţi:
1. două mări la care are ieşire;
2. două râuri sau fluvii;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele de subsol menţionate mai sus.
5. două oraşe porturi;

D. În tabelul alăturat sunt prezentate suprafaţa şi populaţia unor ţări din UE.

Statul
Suprafaţa (km2)
Populaţia
Belgia
30 528
10 379 067
Ungaria 
93 030
9 981 300

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei pentru fiecare stat din tabel;
2. Precizaţi un factor care determină repartiţia neuniformă a populaţiei în Ungaria.

E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „În structura producţiei de energie
electrică a Germaniei şi Norvegiei hidroenergia are o pondere ridicată”.

V32
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera B (Norvegia) şi clima statului marcat,pe hartă, cu litera G (Islanda).
E. Prezentaţi doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera
B (Campia de Vest-Crișană) şi clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera E (Câmpia Bărăganului).
E. Prezentaţi:
1. o cauză care a determinat creşterea populaţiei urbane în România.
2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podişul Getic.
SUBIECTUL III
C. Pentru Ucraina, precizaţi:
1. trei state vecine, membre ale UE;
2. un tip de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. două resurse de subsol cu rezerve importante;
5. două oraşe, cu excepţia capitalei;

D. Se dă următorul tabel:
   
Statul
Populaţia (nr.loc.)
Nr.născuţilor vii
Nr.deceselor
Italia
58.133.509
579.486
567.660
Ungaria
9 981 334
124.793
145.928

1. Calculaţi, în valori absolute, bilanţul natural pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză a valorii bilanţului natural negativ din Ungaria.

E. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la
Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia).

V33
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă cu litera F (Franța) şi clima statului marcat, pe hartă cu litera G (Portugalia).
E. Prezentaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială neuniformă a populaţiei în spaţiul
european.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera B (Munții Banatului) şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă, cu litera F (Câmpia Moldovei).
E. Prezentaţi:
1. o cauză care determină densităţi reduse ale populaţiei în anumite sectoare ale Câmpiei de Vest.
2. un factor care explică lipsa lacurilor glaciare din Munţii Apuseni.
SUBIECTUL III
C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:
1. tipul de climă specific şi doi factori care influenţează clima;
2. fluviul care traversează capitala;
3. două resurse de subsol;
4. două ramuri industriale care utilizează resursele menţionate mai sus;
5. două oraşe, altele decât capitala.

D. Se dă următorul tabel:
Ţara
Lungimea căilor
ferate (km)
Germania
38.126
România
11.376

1. Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate din fiecare ţară, raportată la nivelul Europei, ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.
2. Precizaţi două cauze care să explice valoarea difertă a lungimii căilor ferate în cele două state.

E. Precizaţi doi factori care influenţează regimul hidrologic al Volgăi.

V34
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B (Finlanda) şi clima statului marcat cu litera H  (Portugalia).
E. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între clima unităţii de relief marcate cu litera C (Grupa Nordică a Carpaților Orientali) şi clima unităţii de relief marcate cu litera E (Grupa Retezat –Godeanu –Carp. Meridionali).
E. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera F (Delta Dunării) este o câmpie în formare”.
SUBIECTUL III
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. trei unităţi de relief;
2. numele fluviului care străbate capitala;
3. două resurse de subsol utilizate în industria siderurgică;
4. două oraşe-port maritime;
5. două obiective turistice din Paris;

D. Se dă următorul tabel:
Statul
Suprafaţa (km2)
Populaţia (nr. loc. )
Finlanda
338.145
5.231.372
Bulgaria
110.910
7.385.367
1. Scrieţi pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea medie a populaţiei.

E. Precizaţi doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal şi a sporturilor de iarnă în
Austria.

V35
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat cu litera B (Norvegia) şi clima statului marcat cu litera E (Spania).
E. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific
mediul temperat continental.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu litera B (podișul Dobrogei)  şi clima unităţii de relief marcate cu litera H (Munții Banatului).
E. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali.
SUBIECTUL III
C. Pentru Grecia, precizaţi:
1. două insule sau arhipelaguri din Marea Egee;
2. o unitate de relief;
3. două caracteristici climatice;
4. o formaţiune vegetală specifică;
5. o resursă de subsol şi o ramură industrială care utilizează această resursă;
6. două oraşe-port.

D. Uniunea Europeană reprezintă o grupare de natură politică, socială şi economică, formată din
mai multe state.
Precizaţi:
1. numărul statelor care formează Uniunea Europeană;
2. două state considerate membre fondatoare ale Uniunii Europene;
3. trei state din Uniunea Europeană cu ieşire la Marea Baltică;

E. Precizaţi două cauze care determină valorile reduse ale densităţii populaţiei în Europa Nordică.

V36
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F (Spania) şi clima statului marcat cu litera G (Italia).
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. Notaţi două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate cu A (Subcarpații Getici) şi clima unităţii de relief marcate cu B (Podișul Dobrogei).
E. Precizaţi:
1. o cauză care determină densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera E (Grupa Retezat-Godeanu).
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei utilajului petrolier în oraşul marcat, pe
hartă, cu numărul 7 (Ploiești).
SUBIECTUL III
C. Pentru Italia, precizaţi:
1. două unităţi de relief;
2. fluviul care străbate capitala;
3. două caracteristici climatice;
4. două ramuri industriale reprezentative (cu excepţia industriei alimentare);
5. trei oraşe, cu excepţia capitalei;

D. Se dă următorul tabel:
Statul
Suprafaţa (km2)
Populaţia (nr. loc. )
Suedia
449.964
9.016.596
Portugalia
92.391
10.605.870
1. Scrieţi, pe foaia de examen, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la valoarea densităţii medii a populaţiei.

E. Prezentaţi două argumente care să demonstreze că Franţa dispune de un important potenţial
turistic.

V37
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Alpilor Scandinavi şi relieful Munţilor Alpi.
E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei intervin mai mulţi factori genetici”.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E (gupele Parâng și Retezat-Godeanu) şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera I (Carpații Curburii).
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică diferenţa de temperatură medie anuală care există între unităţile de
relief marcate, pe hartă, cu literele B (Câmpia Bărăganului) şi C (Gr.N. a Carp.Orientali);
2. un factor de favorabilitate care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în
oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 9 (Galați).
SUBIECTUL III
C. Pentru Franţa, precizaţi:
1. două unităţi montane şi o unitate de câmpie;
2. două tipuri de climă;
3. două râuri sau fluvii;
4. trei oraşe, cu excepţia capitalei.

D. Analizaţi tabelul de mai jos în care este prezentată evoluţia numerică a populaţiei din câteva
state ale UE.
Statul
Populaţia (mil.loc.)
în anul 1990

Populaţia (mil.loc.)
în anul 2000

Populaţia (mil.loc.)
în anul 2005

Austria
7,73
8,11
8,19
Bulgaria
8,99
8,17
7,73
Germania
79,36
82,18
82,69
Italia
57,66
57,76
58,09
Letonia
2,67
2,37
2,31
Ungaria
10,36
10,20
10,10

Precizaţi:
1. două state care au inregistrat o scădere a populaţiei între 1990 – 2005;
2. două state care au inregistrat o creştere a populaţiei între 1990 – 2005;
3. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în statele menţionate la punctul 1.

E. Precizaţi două caracteristici ale reţelei hidrografice din arhipelagul britanic.

V38
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A (Italia) şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera D (Marea Britanie).
E. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a populaţiei Europei.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate, pe hartǎ, cu A (Podișul Bârladului) şi clima unitaţii de relief marcate, pe hartǎ, cu G (M-ții Apuseni).
E. Precizaţi:
1. o cauză pentru care în Podişul Sucevei densitatea medie a populaţiei prezintă valori
mai mari decât media pe ţară.
2. o cauză care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin.
SUBIECTUL III
C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:
1. două insule care aparţin acestui stat;
2. două unităţi montane;
3. două regiuni istorice;
4. un tip de climă;
5. fluviul care străbate capitala;
6. două oraşe, cu excepţia capitalei;

D. În tabelul de mai jos sunt prezentate date privind suprafaţa şi populaţia unor state europene.


Statul
Suprafaţa (km2)
Populaţia (nr. loc. )
Finlanda
338.145
5.231.372
Suedia
449.964
9.016.596
Spania
505.990
40.397.842

Precizaţi:
1. valoarea medie a densităţii populaţiei din Spania şi Suedia;
2. o cauză a valorilor reduse ale densităţii populaţiei din Finlanda.

E. Precizaţi două argumente care să susţină afirmaţia: „Spania este una dintre primele destinaţii
turistice din Europa”.
V39
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor Ural.
E. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei Române şi relieful Câmpiei
Moldovei.
E. Prezentaţi:
1. o cauză care explică diferenţa de precipitaţii medii anuale dintre Dealurile de Vest şi
Podişul Dobrogei de Sud;
2. o cauză care explică faptul că în Delta Dunării cultura cerealelor ocupă suprafeţe
restrânse.
SUBIECTUL III
C. Pentru Italia, precizaţi:
1. trei ţări vecine, membre ale UE;
2. numele unităţii montane cu altitudinea maximă;
3. doi vulcani;
4. două râuri sau fluvii;
5. două culturi agricole cu specific mediteranean.

D. Pe baza datelor prezentate în tabelul de mai jos, precizaţi:
1. valoarea densităţii populaţiei pentru UE cu 15 state şi pentru UE cu 27 de state;
2. o cauză care a determinat scăderea PIB/loc în UE cu 27 de state.

UE
Populaţia
(mil.loc)
Suprafaţa
(km2)
PIB/loc.
(USD/loc)
15
380,3
3.238.692
33.234
27
484,3
4.322.989
27.776

E. Menţionaţi două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituie un
element important în dezvoltarea economică a Uniunii Europene.
 
V40
SUBIECTUL I.
D. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Iutlanda şi clima Peninsulei Balcanice.
E. 1. Precizaţi două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. Notaţi două state europene în care se exploatează aceste materii prime.
SUBIECTUL II
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera C (Câmpia Moldovei) şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera F (M-ții Poiana Ruscă).
E. Precizaţi:
1. un factor care ilustrează originalitatea Mării Negre;
2. o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română.
SUBIECTUL III
C. Pentru Italia, precizaţi:
1. o unitate de câmpie şi doi vulcani;
2. două ramuri industriale cu excepţia industriei alimentare;
3. două oraşe din nordul ţării;
4. statul-enclavă de pe teritoriul Romei;
5. o cultură agricolă cu specific mediteranean;
6. o insulă care aparţine acestui stat.
D. 1. Precizaţi două state ale Uniunii Europene în care dezvoltarea industriei metalurgice a fost
influenţată de existenţa materiilor prime.
2. Menţionaţi două materii prime pe baza căreia s-a dezvoltat industria metalurgică în statele
precizate mai sus;
3. Precizaţi un factor natural care explică prezenţa vegetaţiei de stepă în Câmpia Panonică.

E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a
terenurilor. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale.

Postări populare

Etichete

bac variante geografie catastrofe ȘTIAȚI CĂ...... Motivațional bac 2013 subiecte olimpiada 2012 Sinteze bac vizitati romania Olimpiade bac 2014 hazarde oceanografice turism romania Fișe de lucru bac 2012 romania frumoasa Africa Lecții MEDIU ÎNCONJURĂTOR Turism geografie bac hazarde geomorfologice japonia 2011 olimpiada 2013 olimpiada geografie pesteri din romania rezolvari variante sinteze statele lumii subiecte bac geografie 2014 variante 2013 Amuzament Apele Europei Colinde Comenius El Nino Hărți James Cook Nichita Stanescu Noua Zeelanda Poezii Poezii geografice Religie URBANIZARE aptitudini atmosfera bac 2018 biserici si manastiri din dambovita caleidoscop calendar bac calendar bac 2012 calendar bac 2013 cariera cascade chestionare clima romaniei comportament in caz de cutremur continente defasurare bac 2014 deplasari pe versanți desertul sahara epuizarea resurselor de apa fiorduri foamete fusuri orare granite naturale harta politica harti hazarde climatice hazarde endogene hazarde naturale ianuarie indonezia 2004 informatii despre cariera interese jocuri geografie latitudine longitudine manastirea cozia medii desertice meridiane paralele perle geografice programa concurs programa geografie 2012 protectia mediului rezolvări subiecte gepgrafie bac riscuri saracie simulare bac 2013 simulare bac 2014 simulare bac 2016 statele Americane statele Asiei statele Europei statele africane stiati ca ... subiecte bac geografie 2015 subiecte bac geografie 2018 subiecte olimpiada 2014 tari transfagarasan transporturile europei turism pe glob turism urban